wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:malmöhus.m.län

Malmöhus (M) län

Översikt

Malmöhus län: I fält av silver ett avslitet, rött griphuvud med krona av guld och med beväring av guld, därest dylik skall komma till användning, och däröver en med tre bjälkvis ordnade kronor av guld belagd blå ginstam.

Malmöhus län i Skåne i Götaland
Lagsaga: Skåne, Malmöhus
Domsaga: Bjäre-Luggude, Eslöv, Frosta-Eslöv, Frosta-Färs, Färs, Herrestad-Ljunit, Ingelstad-Herrestad-Järrestad, Ingelstad-Herrestad-Järrestad-Ljunit, Landskrona, Luggude, Lund, Oxie-Skytt, Rönneberga-Onsjö-Harjager, Rönneberga-Onsjö-Luggude, Torna-Bara, Torna-Bara-Harjager, Torna-Bara-Oxie, Vemmenhög-Ljunit-Herrestad, Vemmenhög-Ljunit-Skytt, Vemmenhög-Oxie-Skytt, Ystad, Skånes domsagor
Domkrets: Eslöv, Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö, Oxie-Skytt», Trelleborg, Ystad.
Fögderi: Eslöv, Frosta-Färs, Helsingborg, Herrestad-Ljunit-Vemmenhög, Herrestad-Ljunit, Höby, Landskrona, Luggude-Rönneberga-Onsjö, Luggude, Lund, Malmö, Oxie-Skytt-Vemmenhög, Oxie-Skytt, Rönneberga-Onsjö-Harjager, Sjöbo, Torna-Bara-Harjager, Torna-Bara, Trelleborg, Ystad, Skånes fögderier.
Härad: Bara, Frosta, Färs, Harjager, Herrestad, Ljunits, Luggude, Onsjö, Oxie, Rönneberga, Skytt, Torna, Vemmenhög.
Stad: (Eslöv), Falsterbo, Helsingborg, (Höganäs), Landskrona, Lund, Malmö, Skanör-Falsterbo, (Trelleborg), Ystad
Köping: (Bjuv), (Eslöv), (Furulund), (Hörby), (Höör), (Kävlinge), Limhamn, (Lomma), (Sjöbo), (Skurup), (Svedala).
Kommun: Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Ystad.
Militär: Kronprinsens husarreg, Skånska dragonreg, Skånska husarreg, Skånska N infanterireg, Skånska S infanterireg.

Arkiv: Malmöhus (M) län, Göta hovrätt, Skånska (general)guvernementet
Länk: malmöhus+län, Topografi-län, SOFI, AD, Rötter, Malmöhus län i Danmark

Historik

Sverige

-1658
se Malmöhus (DK) slottslän
1658-
Vid freden i Roskilde övergår dessa områden till Sverige;
Skåne besod då av fyra län, Helsingborgs, Landskrona, Malmöhus och Kristianstads län.
Den svenska förvaltningen behöll den gamla länsindelningen till en början men organiserade samtidigt Skånelandskapen som ett generalguvernement.
1658-1660
var Generalguvernören den högste militäre och civile ledaren i Skåne, Halland och Blekinge samt Bornholm och hade sitt residens i Malmö.
I Kristianstads län där även Blekinge ingick tillsattes i likhet med Halland en landshövding.
De mindre Helsingborgs och Landskrona län styrdes av en länshövding eller slottshövding.
1662-
förenas Skånelandskapen formellt med det svenska riket
1669-
utökas länet med Helsingborgs län och Landskrona län så att det fick den storlek det behöll fram till 1971 då delar av Kristianstads län tillföll Malmöhus län.
avskaffas det Skånska generalguvernementet samtidigt som Helsingborgs och Landskrona län förenas med Malmöhus län som får en landshövding som styresman.
1676-1679
Utbrottet av det Skånska kriget 1676 medför att generalguvernementet återupprättas och att landshövdingsposterna lämnas obesatta.
Denna ordning kvarstår även efter krigsslutet med den justeringen att Göteborg och Bohus län förenas med generalguvernementet istället för Blekinge som 1680 avskiljs för att bli en del av Kalmar län.
1693
ställs Göteborg och Bohus län samt Hallands län under normal förvaltning medan Skåne omorganiseras till ett guvernement ledd av en guvernör som i likhet med de tidigare generalguvernörerna hade den högsta civila och militära makten i landskapet.
1719-
när den nya grundlagen uttryckligen förbjuder guvernement inom riket liksälls Skånes förvaltning med övriga Sverige.
1997-
bildas Skåne län av Malmöhus län och Kristianstads län.

Övrigt

Residensstad: Malmö.

Plats

består av

plats/malmöhus.m.län.txt · Senast uppdaterad: 2023-02-05 20:48 av Björn