wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:sjörup.m.sn

Sjörup (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Sjörups församling och för de borgerliga frågorna bildas Sjörups landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Ljunits landskommun som 1971- uppgår i Ystads kommun.
2002-
uppgår församlingen i Ljunits församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Sjörup, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Ljunits härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Vemmenhögs kompani och Herresta kompani och Skånska dragonregementet, Vemmenhögs skvadron, Borreby kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1376 Syothorp och kommer från kyrkbyn. Efterleden är torp, 'nybygge'. Förleden är sjö syftande på en nu försvunnen sjö öster om byn.

Plats

by/gård

  • Hålahög
  • Karlsborg
  • Lindesborg
  • Nykulla gård
  • Rynge
  • Rynge gård hg
  • Sjörup, kby
  • Vallösa N
  • Vallösa S
plats/sjörup.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1