wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:revinge.m.sn

Revinge (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Revinge församling och för de borgerliga frågorna bildas Revinge landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Södra Sandby landskommun som 1974- uppgår i Lunds kommun.
2006-
uppgår församlingen i Södra Sandby församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Revinge, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Torna härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet och Skånska dragonregementet, Torna skvadron, Sallerups kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1468 Rebinge och kommer från kyrkbyn. Efterleden är inbyggarbeteckningen inge. Förleden kan vara rep syftande på det smala partiet mellan Kävlingeån och Krankesjön.

Plats

by/gård

  • Ellagård
  • Fredrikslund
  • Haga
  • Lottagården
  • Revinge kby
  • Revingeby
  • Revingehed
  • Sandslätthusen
plats/revinge.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1