wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:mil:skånska-husar.reg:start

Skånska husar (K5) regemente

Översikt

Skånska flygflotiljen

1658-
Skånska kavalleriet, Lybeckers Skånska ryttare
1676-
Norra Skånska regementet till häst
1686-
Norra skånska Kavalleriregementet
1801-
Skånska linjedragonregementet, Lätta dragonregementet
1807-
Skånska husarregementet (K5) i Malmöhus län i Skåne (
1928-
Skånska kavalleriregementet (K2) 1928-

Karta: Ljunbyhed, Tommarp kungsgård, Herrevad kloster
Arkiv: Skånska husar (K5) regemetet
Länk: skånska+husarregementet&typ=militär, Topografi-L, Topografi-M, Skånska Husarregementet (Skånska N kavallerireg.)

Historik

1658-
Regementet härstammar från ett kavalleriregemente som sattes upp i den då nya svenska provinsen Skåne. Vid denna tid var inte regementets namn officiellt fastslaget och olika namn förekom under de första åren, till exempel: Leijonhufvuds regemente, Skånska ryttarna, Lybeckers ryttare, Skånska kavalleriet och Gyllenstiernas skånska ryttare.

Norra skånska Kavalleriregementet

1686-
blev det officiella namnet Norra skånska kavalleriregementet, ett namn som delvis hade varit i bruk sedan några år tidigare.
1660-
överfördes fyra kompanier till Jämtland för att där ingå i Bohus-Jämtlands kavalleriskvadron, en föregångare till Norrlands dragonregemente. Efter fredssluten 1660 kom många av regementets ryttare att erhålla gårdsbruk på kronohemman i de norra delarna av Skåne, vilket också kom att leda till många slitningar med lokalbefolkningen.
1698-
Trots att regementet ofta betecknades som ”skånska” ryttare, fick inte skåningar rekryteras dit förrän 1698 på grund av att skåningarnas lojalitet mot svenska kronan ansågs osäker. Regementet kom också redan från 1658 att användas mot friskyttar och snapphanar på den skånska landsbygden.
1680-
blev Norra skånska kavalleriregementet indelt med rusthåll i norra och västra Skåne. Ryttarna blev nu böndernas sventjänare och underordnade, vilket kom att leda till att förhållandet mellan de svenska ryttarna och den skånska lokalbefolkningen efterhand förbättrades avsevärt.
1690-
övades regementet på Ljungbyhed i nordvästra Skåne.

Skånska linjedragonregementet (Skånska lätta dragonregementet)

1801-
namnändrades regementet till Skånska linjedragonregementet, ibland benämnt Skånska lätta dragonregementet.

Skånska husarregementet

1807-
namnändrades regementet igen till Skånska husarregementet, vilket namn det behöll till 31 december 1927.
1898-
förlades Skånska husarregementet med regementstab, stamskolor i de av Kronprinsens husarer lämnade kaserner i Helsingborg.
1912-
togs nya kaserner på Berga i bruk. Från 1908 var fyra skvadroner av regementet förlagda till Helsingborg och fyra i Landskrona och två skvadroner i Uppsala.
1912-
flyttas 5:e skvadron från Landskrona till Helsingborg.
1925-
Enligt regeringsbeslut skulle Sveriges kavalleriförband minskas från 50 till 12 skvadroner. Skånska förband drabbades särdeles hårt. Skvadronerna i Landskrona slogs samman med dem i Helsingborg efter regementsövningarnas slut i november 1926 och detachementet i Uppsala drogs in och lades ned 1927.

Skånska kavalleriregementet (K2)

1928-01-01
förenas officiellt Skånska husarregementet (K 5), Skånska dragonregementet (K 6) och Kronprinsens husarregemente (K 7) och bildar ett nytt regemente i Helsingborg. I praktiken avvecklades K 6 och K 7, medan gamla K 5 förminskades kraftigt till att endast utgöra stab och fyra skvadroner och blev Skånska kavalleriregementet (K 2).

Övrigt

Regementet övades från 1690 på Ljungbyhed i nordvästra Skåne.

Förläggning

1658-
Skåne N+V (Malmöhus län)
1804-
Tomarps kungsgård (klippan)
1858-
Herrevads kloster (Ljungbyhed)
1898-
Helsingborg, Landskrona, Uppsala

Grill

Består av

rusthåll
plats/mil/skånska-husar.reg/start.txt · Senast uppdaterad: 2023/09/11 23:30 av 127.0.0.1