wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:norrbotten.landskap
Geotag (location) for:
Norrbotten65º35'27.528"N;22º9'53.798"E

Norrbotten (Nbo) landskap

Översikt

Historik

1320-
Piteå socken bildas på 1320-talet och omkring 1330 Luleå socken och omkring 1340 Torneå socken vilket kan ses som ett första medvetet införlivande av området i det svenska riket.
1300-1550
hade birkarlarna mer eller mindre monopol på att handla med samerna i rikets nordligaste delar. De delade upp Lappmarken mellan sig i handelsdistrikt, som kom att kallas för Torne, Lule och Pite lappmarker.
1550-
Lappmarkena blev administrativa områden då Gustav Vasa avskaffade birkarlarnas gynnade ställning och i stället lät egna lappfogdar ta upp skatt direkt av samerna.
1621-
bildas Piteå stad och Luleå stad för att ta vara på områdets handelsmöjlighter.
1634
års regeringsform kom Västerbotten, då också inkluderande dagens Norrbotten, att tillhöra Norrlands län.
1751
Landskapets västgräns, lappmarksgränsen, fastställs.
-1810
var det nuvarande landskapet Norrbotten en del av landskapet Västerbotten, tidigt också kallat Norra botten.
  • Norra botten omfattade området på båda sidor om Kvarken och Bottenviken. Gränsen mellan Torne och Kemi socknar kom så småningom att också utgöra gräns mellan Västerbotten och Österbotten samt mellan Uppsala och Åbo stift.
1810-
Norrbotten tillkom när Norrbottens län bildades och landskapet Västerbotten delades.
  • fastställs Norrbottens sydgräns samt gränsen mot Finland i samband med att Norrbottens län bildas.

Fögderi

1720-1728
Västerbottens norra fögderi (socknarna i hela Norrbotten)
Socknarna i södra Norrbotten tillhörde
1728-1810
Västerbottens andra fögderi
1810-1867
Luleå fögderi
1867-1990
Piteå fögderi (dock ej Älvsby socken 1946-1970)
1946-1970
Arvidsjaurs fögderi för Alvsby socken
Socknarna i mellersta Norrbotten tillhörde
1728-1810
Västerbottens tredje fögderi
1810-1946
Luleå fögderi för Råneå, Överkalix, Nederkalix socknar bara till 1827, för Nederluelå socken bara till 1917
1827-1990
Kalix fögderi för socknarna i mellersta-norra Norrbotten dock för Roneå socken ej mellan 1918 och 1946 och efter 1971
1917-1945
Piteå fögderi för Nederluleå socken
1918-1945
Gällivare fögderi för Råneå fögderi
1946-1990
Bodens fögderi för socknarna i mellersta-södra Norrbotten dock för Nederluleå socken bara till 1970
1971-1990
Luleå fögderi för Nederluleå och Råneå socknar
Socknarna i norra Norrbotten tillhörde
1728-1810
Västerbottens fjärde fögderi
1810-1946
Torneå fögderi för Nedertoneå och Karl Gustavs socknar bara till 1918
1918-1946
Kalix fögderi för Nedertorneå och Karl Gustavs socknar
1946-1990
Haparanda fögderi

Tingslag

1680-1820
Västerbottens norra kontrakts domsaga för socknarna i hela Norrbotten med
1821-1838
Norrbottens domsaga för socknarna i hela Norrbotten med
1839-1877
Norrbottens södra domsaga för socknarna i södra och mellersta-södra Norrbotten samt Råneå socken med
1839-1877
Norrbottens norra domsaga för socknarna i norrar och mellersta-norra Norrbotten förutom Råneå socken med
1877-1970
Piteå domsaga för socknarna i södra Norrbotten med
1877-1971
Luleå domsaga, benämnd Bodens domsaga från 1969, för socknarna i mellersta Norrbotten med
1877-1971
Kalix domsaga för socknarna i mellersta-norra Norrbotten med
1877-1970
Torneå domsaga för socknarna i Norra Norrbotten med
1971-
Piteå tingsrätt för socknarna i södra Norrbotten
1971-
Luleå tingsrätt för Nederluleå och Råneå socknar
1971-
Bodens tingsrätt för Överluleå och Edefors socknar
1971-
Haparanda tingsrätt för socknarna i norra och mellersta-norra Norrbotten förutom Råneå socken

Övrigt

plats/norrbotten.landskap.txt · Senast uppdaterad: 2024/06/15 03:02 av Björn