wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:slågarp-stora.m.sn

Slågarp Stora (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Stora Slågarps församling och för de borgerliga frågorna bildas Stora Slågarps landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Alstads landskommun som 1967- uppgår i Trelleborgs stad som 1971- ombildas till Trelleborgs kommun.
1980-
uppgår församlingen i Alstads församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Alstad, med samma omfattning som Alstads församling hade 1999/2000 och fick 1980, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Skytts härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Skytts kompani och Skånska husarregementet, Arrie skvardon.

Övrigt

Namnet skrevs i mitten av 1300-talet Slokethorp, 1561 'Stora Slogerup', och kommer från kyrkbyn. Efterleden är torp, 'nybygge'. Förleden antas innehålla mansnamnet Sloki.

Plats

by/gård

  • Annedal
  • Lindegård
  • Mossa
  • Persgården
  • Slågarp St
  • Solhem
  • Stockholmsgården
  • Åvik
  • Örebrogården
plats/slågarp-stora.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1