wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:skegrie.m.sn

Skegrie (M) socken

Översikt

Historik

Skegrie landskommun i Malmöhus län 1952

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Skegrie församling och för de borgerliga frågorna bildas Skegrie landskommun.
1952-
utökas landskommunen med Bodarp, Fuglie, Hammarlöv, Maglarp, Västra Tommarp och Västra Vemmerlöv.
1967-
uppgår landskommunen i Trelleborgs stad som 1971- ombildas till Trelleborgs kommun.
Sammanläggningarna inom Trelleborgs kommunblock skedde tidigt i den relativt långdragna process som utgjorde 1971 års kommunreform.
2002-
uppgår församlingen i Hammarlövs församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Skegrie, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Skytts härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Skytts kompani och Skånska dragonregementet, Haglösa skvadron, Haglösa kompani.

Övrigt

Namnet skrevs i mitten av 1100-talet Schethrögum och kommer från kyrkbyn. Efterleden är hög. Förleden har oklar tolkning.

by/gård

  • Almedal
  • Assartorp
  • Dalhem
  • Gränsbro
  • Klockarebolet
  • Skegrie by
  • Skegrie boställe
  • Torvängarna
plats/skegrie.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1