wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:svedala.m.sn

Svedala (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung. Tidigt införlivades Aggarps socken.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Svedala församling och för de borgerliga frågorna bildas Svedala landskommun.
1899-07-07
inrättas Svedala municipalsamhälle i landskommunen
1919-
utbryts Svedala köping.
Svedala köping
1950-
uppgår landskommunen i Svedala köping som 1971- ombildas till Svedala kommun.
1967-
inkorporerar Svedala köping delen Börringe socken ur Anderslövs landskommun.
2002-
utökas församlingen med Börringe församling och Törringe-Västra Kärrstorps församling (före 1998 Törringe församling och Västra Kärrstorps församling).
2016-01-01
inrättas distriktet Svedala, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Oxie härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Livkompaniet och Skånska dragonregementet, Vemmenhögs skvadron, Sallerups kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1465 Sweydalä och kommer från kyrkbyn. Efterleden är plural av dal. Förleden innehåller svej, 'inbuktning'. Namnet syftar på kyrkbyns läge vid en inbuktning av en dalgång.

Det område som i 1659 och 1660 års jordebok kallades Lindholms birk och inskjuter såsom en kil mellan Bara och Skytts härader tillhörde ursprungligen Bara härad. Däri ingick Svedala socken som överfördes först till Vemmenhögs, och senare till Oxie härad.

Plats

by/gård

 • Aggarp
 • Bjäret
 • Bosarp
 • Elinedal
 • Hyltarp
 • Krågeholm
 • Lindholmen N hg
 • Lindholmen S
 • Lindved S
 • Norrskog
 • Nygård
 • Sjödiken
 • Svedala
 • Svenstorp Ö
plats/svedala.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1