wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:hammarlöv.m.sn

Hammarlöv (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Hammarlövs församling och för de borgerliga frågorna bildas Hammarlövs landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Skegrie landskommun som 1967- uppgår i Trelleborgs stad som 1971- ombildas till Trelleborgs kommun.
2002-
utökas församlingen med Västra Vemmerlövs församling, Fuglie församling, Maglarps församling, Bodarps församling, Västra Tommarps församling och Skegrie församling
2016-01-01
inrättas distriktet Hammarlöv, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Skytts härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Skytts kompani och Skånska dragonregementet, Haglösa skvadron, Haglösa kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1348 Hamarleef och kommer från kyrkbyn. Efterleden är löv, 'arvegods'. Förleden innehåller hammar i betydelsen 'sandhöjd' syftande på den höjd kyrkan är belägen på.

Plats

by/gård

  • Axatorp
  • Björnshög
  • Botildenlund
  • Hammarlöv
  • Odinsborg
  • Skälhög
  • Snarringe
  • Värlinge N
  • Värlinge Ö
plats/hammarlöv.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1