wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO, FI

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUTHUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

arkiv:jordebok.se

Jordebok, Sverige

Översikt

Jordeböcker i Sverige

Plats: Sverige (SE) land
Källa: SE/RA/55201,
Kopia:

Historik

Eftersom jorden var den viktigaste inkomstkällan för staten blev Jordeboken ett betydelsefullt verktyg för att hålla ordning och reda på böndernas jordar för kontroll och skatteindrivning. Det var av skatteskäl noga att bönderna vårdade sina gårdar och att gårdarna inte minskade till storlek eller antal.

Jordeboken behandlar varje gårds skyldigheter ifråga om bl.a. skatt, rotering, och rusttjänst. Inom varje fögderi var hemmanen upptagna efter jordnatur, först skatte-, sedan krono-, kyrko- m.m. och sist frälsehemman.

Övrigt

arkiv/jordebok.se.txt · Senast uppdaterad: 2023-02-06 18:34 av Björn