wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


arkiv:jordebok.se

Jordebok, Sverige

Översikt

Jordeböcker i Sverige (SE) land

Källa: SE/RA/55201,

Historik

Eftersom jorden var den viktigaste inkomstkällan för staten blev Jordeboken ett betydelsefullt verktyg för att hålla ordning och reda på böndernas jordar för kontroll och skatteindrivning. Det var av skatteskäl noga att bönderna vårdade sina gårdar och att gårdarna inte minskade till storlek eller antal.

Jordeboken behandlar varje gårds skyldigheter ifråga om bl.a. skatt, rotering, och rusttjänst. Inom varje fögderi var hemmanen upptagna efter jordnatur, först skatte-, sedan krono-, kyrko- m.m. och sist frälsehemman.

Övrigt

arkiv/jordebok.se.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1