wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:staffanstorp.m.kn

Staffanstorp (M) kommun

Översikt

Historik

Kommunens område motsvarar socknarna: Bjällerup, Brågarp, Esarp, Flackarp, Görslöv, Knästorp, Kyrkheddinge, Mölleberga, Nevishög, Särslöv, Tottarp och Uppåkra. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

En del av Åkarps municipalsamhälle inrättades i Tottarps landskommun 21 november 1913 och upplöstes vid utgången av 1958.

1952-
Vid kommunreformen bildas Staffanstorps landskommun genom en sammanläggning av samtliga kommuner i området.
1971-
bildas Staffanstorps kommun vid kommunreformen genom en ombildning av Staffantorps landskommun.

Kommunen ingår sedan bildandet i Lunds tingsrätts domkrets.

Övrigt

Centralort är Staffanstorp.

Geotag (location) for:
Staffanstorp55º38'33"N;13º12'40"E
plats/staffanstorp.m.kn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1