wiki.omans.se

MinSläkt samt Sveriges socknar och församlingar m.m för släktforskare. ᛬ᛒᛁᚢᚱᚿ᛬ᚱᛂᛋᛐᛂ᛬ᛑᚮᛘᛅᚿ᛬ᚱᚽᛋᛆ᛬ Testad i Firefox.

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: omans.se, MinSläkt , Sockenkatalog, Sverige, Danmark, Norge

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:mil, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, alla:mil,
Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGNHUINISITNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.
Övrigt: län, mtl, jb,

Länkskafferi

toc:e-län

Östergötland (E) län

platser i Östergötlands län 🔎 @plats: 🔎 ..[.]e[.]..

405 ∞

* arkiv saknas (ej funnet)
» omdirigerad

arkiv i Östergötlands län 🔎 @arkiv: 🔎 ..[.]e[.]..

316 ∞

* arkiv saknas (ej funnet)
» omdirigerad

toc/e-län.txt · Senast uppdaterad: 2021/11/17 12:33 av Björn