wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:bromma.m.sn

Bromma (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Bromma församling och för de borgerliga frågorna bildas Bromma landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Herrestads landskommun som 1971- uppgår i Ystads kommun.
2002-
uppgår församlingen i Sövestadsbygdens församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Bromma, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Herrestads härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Herresta kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1344 Bramä och kommer från kyrkbyn. Namnet har antagits bildats från bram, 'något utstickande; kant' syftande på kyrkbyns läge vid en åsrand. Alternativt kan det innehålla brom, 'fint ris, det yttersta av lövkvistar' syftande på ett skogsbestånd.

Plats

by/gård

 • Bromma kby
 • Bussjö
 • Bussjödal
 • Bussjödals kvarn
 • Bussjöholm
 • Dalabo
 • Klungegård
 • Norrhaga
 • Nyhem
 • Radbyhusen
 • Sjöhuset
plats/bromma.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1