wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:sallerup-södra.m.sn

Sallerup S (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Sallerups församling och för de borgerliga frågorna bildas Sallerups landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Malmö stad som 1971- ombildas till Malmö kommun.
2002-
uppgår församlingen i Husie och Södra Sallerups församling, som 2014 uppgick i en återbildad och utökad Husie församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Södra Sallerup, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Oxie härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Livkompaniet och Skånska husarregementet, Hoby skvadron, Månstorps kompani och Skånska dragonregementet, Malmö skvadron, Sallerups kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1485 Salorp och kommer från kyrkbyn. Förleden innehåller troligen mansnamn Saxel. Efterleden innehåller torp, 'nybygge'.
Namnet var före 17 april 1885 Sallerups socken.

Geotag (location) for:
Södra Sallerups socken55º35'7"N;13º7'9"E

by/gård

 • Fårabäck by
 • Fårabäck stp 23-25Ms
 • Kattarp by
 • Kattarp stp 20-22Ms
 • Kattarp Ö stp 12Lk
 • Kvarnby
 • Kvissle
 • Kölnan
 • Pissebäck
 • Prydesholm
 • Sallerup stp 26Hs
 • Sallerup stp 11,13Lk
 • Tullstorp by
 • Tullstorp stp 17-19Ms
 • Värnen

Ms Malmö skvadron
Hs Hoby skvadron
Lk Livkompaniet

plats/sallerup-södra.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1