wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:borrie.m.sn

Borrie (M) socken

Översikt

Historik

Herrestad landskommun i Malmöhus län 1952

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Borrie församling och för de borgerliga frågorna bildas Borrie landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Herrestads landskommun som 1971- uppgår i Ystads kommun.
2002-
Uppgår församlingen i Stora Köpinge församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Borrie, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Herrestads härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Herresta kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1546 Borrige och kommer från kyrkbyn. Efterleden är hög. Förleden är troligen borr, 'hål, sänka' syftande på en fördjupning invid högen.

by/gård

  • Borrie
  • Borrie boställe
plats/borrie.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1