wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:flackarp.m.sn

Flackarp (M) socken

Översikt

Historik

Medelted
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Flackarps församling och för de borgerliga frågorna bildas Flackarps landskommun.
1865-
rivs Flackarps kyrka (mot bybornas vilja) varefter Uppåkra sockens kyrka används som sockenkyrka.
Idag är kyrkogården en minneslund med en klockstapel som håller kyrkklockan från den rivna kyrkan.
1952-
uppgår landskommunen i Staffanstorps landskommun som 1971- ombildas till Staffanstorps kommun.
1965-
uppgår församlingen i Uppåkra församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Uppåkra, med samma omfattning som Uppåkra församling fick 1965 och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Bara härad.
Soldaterna tillhörde Södra Skånska infanteriregementet, Torna kompani

Övrigt

Namnet skrevs 1288 Flakathorp och kommer från kyrkbyn. Efterleden är torp, 'nybygge'. Förleden kan innehålla ett mansbinamn bildat till flacka, 'irra, fladdra'.

Plats

by/gård

  • Flackarp
  • Trolleberg
  • Vragerup
  • Vragerup Li
  • Värpinge
  • Västangård
plats/flackarp.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1