wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:annelöv.m.sn

Annelöv (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Annelövs församling och för de borgerliga frågorna bildas Annelövs landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Dösjebro landskommun som upphör 1967- då denna del uppgår i Landskrona stad som 1971- ombildas till Landskrona kommun.
2006-
uppgår församlingen i Saxtorp-Annelövs församling som 2010- uppgår i Häljarps församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Annelöv, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Onsjö härad.
Soldaterna tillhörde Norra skånska infanteriregementet, Onsjö kompani och Skånska husarregementet, Landskrona skvadron, Landskrona kompani.

Övrigt

Namnet skrevs omkring 1250 Anundälef och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller mansnamnet Anund och löv, 'arvegods'.

Plats

by/gård

  • Annelövsboställe
  • Gamelgård
  • Kvärlöv
  • Kvärlöv by
  • Kvärlövsgården
  • Solhäll
plats/annelöv.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1