wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:öja.m.sn

Öja (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Öja församling och för de borgerliga frågorna bildas Öja landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Herrestads landskommun som 1971- uppgår i Ystads kommun.
2002-
uppgår församlingen i Stora Köpinge församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Öja, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Herrestads härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Herresta kompani.

Övrigt

Plats

by/gård

 • Annero
 • Emmytorp
 • Gränsbacken
 • Ludvigsborg
 • Ludvigsdal
 • Mossahusen
 • Piletorp
 • Skolhus
 • Sorka bruk
 • Öja by
 • Öja gård
plats/öja.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1