wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till: Sverige


Militär: innehåll


SB IM?

plats:mil:skånska-dragon.reg:start

Skånska dragon (K6) regemente

Översikt

vapensköld

1676-
Blekingska regementet till häst
Ramsvärds gamble småländningar
1680-
Södra skånska kavalleriregementet
Gyllenpistohls regemente
1683-
Skånska östra regemente
1686-
Södra skånska kavalleriregementet
1770-
Prins Karls södra skånska regemente
1780-
Södra skånska kavalleriregementet
1805-
Skånska karabinjärregementet
1822-
Skånska dragonregementet (K6) i Malmöhus län och Kristianstads län i Skåne
1928-
avvecklingsorganisation
1946-1952
återuppsatt och nedlagt

Karta: Kopralskap/Rotar 1840
Arkiv: Skånska dragonregementet K6
Länk: Topografi:Skånska -dragon.reg, Topografi-L, Topografi-M, Rullor-K6

Historik

Blekingska regementet till häst

1676-
sattes regementet upp som ett värvat regemente i Kronobergs län, bestående av 4 kompanier småländska ryttare, med namnet Blekingska regementet till häst. Dess förste regementschef var Hans Ramsvärd och regementet kallades också Ramsvärds regemente till häst. Det kom att användas flitigt under skånska kriget, bland annat under slaget vid Lund (1676) och slaget vid Landskrona (1677), och under kampanjerna mot friskyttar och snapphanar.
1679-
Kort efter fredsslutet förlades regementet permanent till Skåne, trots att det från början var avsett att förläggas till Blekinge.

Södra Skånska kavalleriregementet

1680-
blev regementet indelt i de södra och östra delarna av Skåne. Till skillnad mot vad som tidigare varit fallet i Skåne blev ryttarna nu böndernas sventjänare och underordnade, vilket kom att leda till att det dåliga förhållandet mellan de svenska ryttarna och den skånska lokalbefolkningen efterhand förbättrades avsevärt. Under 1680- och 1690-talen benämndes regementet omväxlande med regementschefernas namn och som Södra skånska kavalleriregementet, av vilket det sistnämnda kom att bli det officiella namnet. Trots att regementet ofta betecknades som ”skånskt”, fick inte skåningar rekryteras dit förrän 1698 på grund av att skåningarnas lojalitet mot den svenska kronan ansågs osäker.
1700-
efter Stora nordiska krigets utbrott, skeppades regementet över till Baltikum 1701, och deltog i kampanjerna i Polen 1702-1706 och i ryska fälttåget 1707-1709. Bland viktigare fältslag där regementet deltog kan nämnas Kliszów (1702) och Poltava (1709). Av den överlevande delen av Södra skånska kavalleriregementet ingick merparten i kapitulationen vid Perevolotjna, men en avdelning medföljde Karl XII till Bender. Regementet nyuppsattes 1709-1710, och deltog senare i fälttåget mot Norge 1718.
1700-tal
deltog regementet i flertalet svenska krig. Under en period 1770-1780 benämndes det Prins Carls södra skånska kavalleriregemente, men därefter ändrades namnet åter till Södra skånska kavalleriregementet.

Skånska karabinjärregementet

1805-
ändras namnet till Skånska karabinjärregementet, och under detta namn deltog regementet 1813-1814 i slutskedet av Napoleonkrigen.

Skånska dragonregementet (K6)

1822-
bytte regementet åter igen namn, till Skånska dragonregementet. Detta namn kom det att behålla till avvecklingen 1927.
1897-
Regementet hade länge Ljungbyhed och Herrevadskloster som sina övningsplatser men flyttade 1897 in i nybyggda kaserner i Ystad.

Skånska kavalleriregementet (K2)

1928-
1 januari slogs Skånska husarregementet (K 5), Skånska dragonregementet (K 6) och Kronprinsens husarregemente (K 7) samman och bildade ett nytt regemente, Skånska kavalleriregementet (K 2) i Helsingborg. I praktiken innebar detta att K 6 och K 7 avvecklades helt, medan K 5 förminskades kraftigt och blev K 2. I samband med Skånska dragonregementets avveckling överfördes ett fåtal före detta anställda till K 2, och dessa blev embryot till att det yngre Skånska dragonregementet (P 2) ansågs härstamma från K 6.

Övrigt

Regementet övades från 1793 på Ljungbyhed i nordvästra Skåne, desutom i Nybro och Ystad från 1904.

Förläggning

1676-
Kronobergs län
1679-
Skåne
1820-
Herrevads kloster
1882-
Kristianstad, Ystad
1895-
Ystad

Består av

Rote

plats/mil/skånska-dragon.reg/start.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-08 18:30 av Björn