wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:silvåkra.m.sn

Silvåkra (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Silvåkra församling och för de borgerliga frågorna bildas Silvåkra landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Veberöds landskommun som 1974- uppgår i Lunds kommun.
2002-
uppgår församlingen i Veberöds församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Silvåkra, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Torna härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Färs kompani och Skånska dragonregementet, Torna skvadron, Överstelöjtnantens kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1494 Selagher och kommer från kyrkbyn. Efterleden är åker. Förleden är troligen sälg.

Geotag (location) for:
Silvåkra socken55º41'7"N;13º29'58"E

by/gård

  • Ekskogen
  • Klingvalla
  • Kvinnevad stp 29Ts
  • Silvåkra stp 30-32Ts
  • Silvåkra stp 116Fk
  • Silvåkragården hg
  • Stigsåkra
  • Tvet Ö
  • Tvet Ö stp 33Ts
  • Vinterbo

Ts Torna skvadron
Fk Färs kompani

plats/silvåkra.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1