wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:sverige.se.land
Geotag (location) for:
Sverige59º19'46"N;18º4'7"E

Sverige (SE) land

Översikt

Historik

900-tal
När skriftliga källor tillåter en närmare bedömning av var svearna bor handlar det om Tiundaland, Attundaland, Fjädrundaland och Roden (under 1200-talet till största delen sammanförda till Uppland (Svitjod), Västmanland och Södermanland).
Svearna ligger bakom nationsnamnet Sverige som är en sammandragning av ”Svea rike” (Svea är fornsvenskt genitiv av svear).
Historiskt har staten Sverige beskrivits som en fortsättning på ett Svea rike, en hypotetisk statsbildning skapad av svearna.
1000-tal
Sverige, traditionellt Svea rike, tidigast dokumenterat (”Swēorice”) i anglosaxiska Beowulfkvädet cirka år 1000, avsåg ursprungligen ett rike av Svear, en folkstam i sin tur tidigast dokumenterad av den romerske historikern Tacitus år 98 e.Kr.
Medeltid
kristnas riket och erkänns genom kung Inge den äldre av påve Gregorius VII år 1080.
1160-
omfattas både svear, götar och guter i beteckningen Sverige.
1397-1523
ingår Sverige i den nordiska Kalmarunionen.
1600-tal
under ”Stormaktstiden” expanderar landet militärt, men förlorar större delen av erövrade områden utanför skandinaviska halvön under 1700- och 1800-talen.
1634-
ersätts landskapen som grundläggande förvaltningsenheter av Sveriges län genom regeringsformen 1634, men har fortsatt vara en använd indelning, vilket uttrycks i officiella landskapsvapen och i kungahusets hertigtitlar. Landskapen innebär ofta också olika kulturella identifikationer och särarter på historisk grund.
1809-
förlorar Sverige den östra rikshalvan, sedermera Finland, till Ryssland.
1814-
det senaste kriget som Sverige direkt var inblandat i var Napoleonkrigen, när Sverige förlänades Norge från Danmark i den Svensk-norska unionen, en personalunion som varade till 1905.

Historiska län (i nuvarande Sveriges område)

Län

Övrigt

övr

Övrigt

områden under Svensk överhöghet

Släktforskning

I min släktforskning kvalificeras alltid svenska platser och ofta även källor (arkivbildare) med resp länsbokstav. Jag har använt den länsindelning som gällde i mitten av 1900-talet, eftersom materialet jag forskar i ofta har just denna länsindelning. Ovan anges den länsindelning jag använder, kompletterat med vissa historiska län som funnits dessförinnan samt dagens nytillkomna län.

Platser i Sverige anges i möjligaste utifrån socken (kyrksocken), formen är ofta <gård/by>…, <socken> (<länsbokstav>) [, <land>]. Undantag är större städer som består av flera församlingar där försöker jag ange område inom staden med en församlingsförkortning, exempel Karlskrona stadsförsamling anges som ”Karlskrona (K) sfs”. Andra församlingstyper är; amt amiralitet-fs (aldrig territoriell), bfs barnhus-fs, dkfs domkyrko-fs, ffs fängelse-fs, gfs garnison-fs, hfs hospital-fs, kfs kapell-fs, lfs land-fs, mfs mosaiska-fs, tfs tyska-fs, . I riktigt stora städer, med många församlingar, anges på formen: Stockholm (A) Kungsholm, barnhus. Anledningen till den komprimerade plats-”syntaxen” är att boxarna (löven) i släkträden ska bli lagom stora så att träden kan ritas snyggt : ) Jag har på senare tid även börjat använda landskap som plats identifikation i de fall händelsen inträffat före 1634.

Arkivbildare; I min släktforskning använder jag alltid beteckningen fs: församling (kyrksocken) för en kyrklig arkivbildare och sn: socken (eller efter 1863 lkn: land-kommun) för den borgerliga arkivbildaren om arkivbildaren inte har en egen beteckning så som; härad härad, HR häradsrätt, ls lagsaga, ds domsaga, RR rådhusrätt, etc. 99% av mina uppgifter är hämtade från fs: källor.

plats/sverige.se.land.txt · Senast uppdaterad: 2024/07/18 17:44 av Björn