wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:stångby.m.sn

Stångby (M) socken

Översikt

Historik

Torns landskommun i Malmöhus län 1952

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Stångby församling och för de borgerliga frågorna bildas Stångby landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Torns landskommun som 1967- uppgår i Lunds stad som 1971- ombildas till Lunds kommun.
1992-
uppgår församlingen i Torns församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Torn, med samma omfattning som Torns församling fick 1992 och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Torna härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Torna kompani och Skånska husarregementet, Hoby skvadron, Landskrona kompani.

Övrigt

Namnet skrevs i mitten av 1100-talet Stangbi och kommer från kyrkbyn. Efterleden är by, 'gård; by'. Förleden innehåller stång med oklar syftning.

by/gård

  • Botillelund hg
  • Bäckadal
  • Hovmannaborg
  • Lindesdal
  • Skogsgård
  • Stångby
  • Västanby gård
  • Västrabo
plats/stångby.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1