wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:bunkeflo.m.sn

Bunkeflo (M) socken

Översikt

Historik

Bunkeflo landskommun i Malmöhus län 1952

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Bunkeflo församling och för de borgerliga frågorna bildas Bunkeflo landskommun.
1952-
utökas landskommunen med Västra Klagstorp och Tygelsjö och uppgår 1971- i Malmö kommun.
2014-
uppgår församlingen i Limhamns församling och en mindre del i Hyllie församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Bunkeflo, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Oxie härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Skytts kompani och Skånska husarregementet, Arrie skvadron, Månstorps kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1346 Bunkaflo och kommer från kyrkbyn. Efterleden är flo, 'sankmark'. Förleden innehåller bunke, en beteckning för olika gräs- och halvgrässorter. Troligen syftar namnet på ett område väster om byn.

by/gård

  • Bunkeflo
  • Bunkeflostrand
  • Katrinetorp
  • Limhamn-Bunkeflo
  • Naffentorp
  • Skumparp
  • Vintrie
plats/bunkeflo.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1