wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:hedeskoga.m.sn

Hedeskoga (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Hedeskoga församling och för de borgerliga frågorna bildas Hedeskoga landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Herrestads landskommun som 1971- uppgår i Ystads kommun.
2002-
uppgår församlingen i Sövestadsbygdens församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Hedeskoga, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Herrestads härad.
Soldaterna tillhörde Skånska dragonregementet, Borreby skvadron, Borreby kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1547 Hedesckoff och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller hed, här 'kal slätt' och skog.

Plats

by/gård

 • Djupadal
 • Folkestorp
 • Fredriksborg
 • Hedeskoga
 • Klintholmen
 • Källesjö
 • Källesjö gård
 • Källesjö kvarn
 • Prästgården
 • Tvären Li
 • Valdermarshög
plats/hedeskoga.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1