wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:vadensjö.m.sn

Vadensjö (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Vadensjö församling och för de borgerliga frågorna bildas Vadensjö landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Härslövs landskommun som 1974- uppgår i Landskrona kommun.
1995-
uppgår församlingen i Härslövs församling som 2006- uppgår i Landskrona församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Härslöv, med samma omfattning som Härslövs församling hade 1999/2000 och fick 1995, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Rönneberga härad.
Soldaterna tillhörde Norra skånska infanteriregementet, Rönneberga kompani och Skånska husarregementet, Fjerresta skvadron, Billeholms kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1351 Wathänsyö och kommer från kyrkbyn. Efterleden är sjö syftande på en försvunnen sjö norr om kyrkan. Förledens tolkning är oklar.

Plats

plats/vadensjö.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1