wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:mölleberga.m.sn

Mölleberga (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Mölleberga församling och för de borgerliga frågorna bildas Mölleberga landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Staffanstorps landskommun som 1971- ombildas till Staffanstorps kommun.
2002-
uppgår församlingen i Uppåkra församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Mölleberga, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Bara härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Torna kompani och Livkompaniet.

Övrigt

Namnet skrevs 1432 Meleberge och kommer från kyrkbyn. Förleden innehåller mel, 'sand eller grus(formation). Efterleden innehåller biärgh, 'berg' syftande på höjderna söder om kyrkabyn.

by/gård

  • Mölleberga
  • Mölleberga Li
  • Mölleberga St
plats/mölleberga.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1