wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till: Sverige


Militär: innehåll


SB IM?

plats:mil:skånska-norra-infanteri.reg:start

Skånska N infanteriet (I24) regemente

Översikt

vapensköld

1811-12-10
Norra skånska infanteriregementet № 24 (I24, I6)
Norra skånska regementet P6 (efterföljare)

Karta:
Arkiv: Skånska N infanteriet (I24) regemente
Länk: Topografi:Norra-skånska.reg

Historik

Norra Skånska infanteriregementet (I24, I6)

1811-
uppsattes Norra skånska infanteriregementet och dess förste regementschef var Georg Carl von Döbeln. Regementet deltog i 1813 års fälttåg i Tyskland och 1814 års i Norge.
Norra skånska infanteriregementet skapades genom en extra rotering i Kristianstads län och bestod från början av en styrka av 1.244 man.
Regementet vapenövades på Kvidinge hed och Bonarps hed, men från 1831 på Ljungbyhed och flyttades 1923 till nybyggda kaserner i Kristianstad.
1816-
blev regementet indelt och styrkan nedstattes till 1 000 man, samtidigt som roteringen utsträcktes till att omfatta delar av Malmöhus län.
1928-
ändrades förbandsbeteckning till I 6 med bibehållet namn. En förbandsbeteckning man tog över efter Västgöta regemente, som lades ned året innan.

Norra Skånska regementet (P6)

1963-
omorganiserades Norra skånska infanteriregementet till pansarregemente med namnet Norra skånska regementet (P 6).

Övrigt

Består av

rusthåll

Klicka för att visa ⇲

Klicka för att dölja ⇱

plats/mil/skånska-norra-infanteri.reg/start.txt · Senast uppdaterad: 2022-11-07 13:11 av Björn