wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil,
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Russian warship! Go F*k Yourself

toc:a-stad

Stockholm (A) stad

platser i Stockholms stad 🔎 @Plats: 🔎 ..[.]a[.]..

237 ∞

* arkiv saknas (ej funnet)
» omdirigerad

stadsdelar i Stockholms stad 🔎 @plats: 🔎 ..[.]a[.](sd|sdo)$

72 ∞

* arkiv saknas (ej funnet)
» omdirigerad

kyrksocknar i Stockholms stad 🔎 @plats: 🔎 ..[.]a[.](ksn)$

62 ∞

* arkiv saknas (ej funnet)
» omdirigerad

arkiv i Stockholms stad 🔎 @arkiv: 🔎 ..[.]a[.]..

102 ∞

» Omdirigerad
* Arkiv saknas (arkivtyper se Arkivtyp)

toc/a-stad.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-28 16:48 av Björn