wiki.omans.se

MinSläkt samt Sveriges socknar och församlingar m.m för släktforskare. ᛬ᛒᛁᚢᚱᚿ᛬ᚱᛂᛋᛐᛂ᛬ᛑᚮᛘᛅᚿ᛬ᚱᚽᛋᛆ᛬ Testad i Firefox.

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: omans.se, MinSläkt , Sockenkatalog, Sverige, Danmark, Norge

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:mil, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, alla:mil,
Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGNHUINISITNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.
Övrigt: län, mtl, jb,

Länkskafferi

toc:a-stad

Stockholm (A) stad

platser i Stockholms stad 🔎 @Plats: 🔎 ..[.]a[.]..

235 ∞

* arkiv saknas (ej funnet)
» omdirigerad

stadsdelar i Stockholms stad 🔎 @plats: 🔎 ..[.]a[.](sd|sdo)$

72 ∞

* arkiv saknas (ej funnet)
» omdirigerad

kyrksocknar i Stockholms stad 🔎 @plats: 🔎 ..[.]a[.](ksn)$

59 ∞

* arkiv saknas (ej funnet)
» omdirigerad

arkiv i Stockholms stad 🔎 @arkiv: 🔎 ..[.]a[.]..

101 ∞

» Omdirigerad
* Arkiv saknas (arkivtyper se Arkivtyp)

toc/a-stad.txt · Senast uppdaterad: 2021/11/16 22:56 av Björn