wiki.omans.se

MinSläkt samt Sveriges socknar och församlingar m.m för släktforskare. ᛬ᛒᛁᚢᚱᚿ᛬ᚱᛂᛋᛐᛂ᛬ᛑᚮᛘᛅᚿ᛬ᚱᚽᛋᛆ᛬ Testad i Firefox.

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: omans.se, MinSläkt , Sockenkatalog, Sverige, Danmark, Norge

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:mil, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, alla:mil,
Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.

Världen (pågår ;-)

Land: AEATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGNHUINISITNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.
Övrigt: län, mtl, jb, Sökrutan

Länkskafferi

AD, AG, AV, BLSF, BSM, BSMB, CSR, DDSS sök DB, ..B ..C ..E ..F, Ellis, Fornsök fs.nu, gravar.se, Högman, Lantmäteriet, ..karta, LDS, ..Wiki, Helgdag, sök, NAD, topografi, nadort, arkivinst, folkräkning RA.no, Rötter, ..Grav, ..Wiki, runeberg, sv.delar sv.indelningar SKV fs, Släktdata, Soknar.se, sockenkarta Sofi Städer, SU-karta, SthRote, SvGravar.se, , , ,


Internt: SB, 2do, PG, Wiki, Sockenkatalog
2do: Indiko


Plats: Organiseras på Socken, och Stad, kyrksocken (borgligt). Grupperas på län.
Stift, kontrakt, pastorat (kyrkligt). Lagsaga, domsaga, härad, tingslag (judiciellt). Fögderi (uppbörd).
Arkiv: Organiseras på Församling m.fl (folkbokföring), Häradsrätt m.fl (judiciellt), Fögderi (uppbörd). Grupperas på län.
Regemente, kompani|skvadron m.fl (militärt) och Domkapitel, prostarkiv (kyrkligt).

toc:a-stad

Stockholm (A) stad

platser i Stockholms stad 🔎 @Plats: 🔎 ..[.]a[.]..

234 ∞

A

B

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Ä

Å

Ö

* arkiv saknas (ej funnet)
» omdirigerad

stadsdelar i Stockholms stad 🔎 @plats: 🔎 ..[.]a[.](sd|sdo)$

72 ∞

A

B

E

F

G

H

K

L

M

N

O

R

S

T

U

V

Ä

Å

Ö

* arkiv saknas (ej funnet)
» omdirigerad

kyrksocknar i Stockholms stad 🔎 @plats: 🔎 ..[.]a[.](ksn)$

58 ∞

A

B

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

R

S

U

V

Ö

* arkiv saknas (ej funnet)
» omdirigerad

arkiv i Stockholms stad 🔎 @arkiv: 🔎 ..[.]a[.]..

101 ∞

A

B

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

R

S

U

V

Å

Ö

» Omdirigerad
* Arkiv saknas (arkivtyper se Arkivtyp)

toc/a-stad.txt · Senast uppdaterad: 2021/11/16 22:56 av Björn