wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:gislöv.m.sn

Gislöv (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Gislövs församling och för de borgerliga frågorna bildas Gislövs landskommun.
1952-
utökas landskommunen med Bösarp, Dalköpinge, Gylle och Kyrkoköpinge. och 1967- uppgår i Trelleborgs stad som 1971- ombildas till Trelleborgs kommun.
1955-
inkorporeras Simlinge socken och landskommun från Klagstorps storkommun dit Simlinge förts 1952.
1967-
uppgår området upp i Trelleborgs stad som 1971- ombildas till Trelleborgs kommun).
2002-
uppgår församlingen i Dalköpinge församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Gislöv, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Skytts härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Skytts kompani och Skånska dragonregementet, Haglösa skvadron, Haglösa kompani.

Övrigt

Namnet skrevs i mitten av 1100-talet Gislöue och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller löv, 'arvegods'. Förledens tolkning är oklar.

Plats

by/gård

 • Ekegården
 • Gislöv kby
 • Gislövs läge
 • Gislövsgården
 • Hildesborg
 • Mariedal
 • Idala
 • Råborg
 • Signestorp
 • Simremarken
 • Stotegård
 • Yttringe
 • Åkarp
 • Åkerslund
plats/gislöv.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1