wiki.omans.se

MinSläkt samt Sveriges socknar och församlingar m.m för släktforskare. ᛬ᛒᛁᚢᚱᚿ᛬ᚱᛂᛋᛐᛂ᛬ᛑᚮᛘᛅᚿ᛬ᚱᚽᛋᛆ᛬ Testad i Firefox.

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: omans.se, MinSläkt , Sockenkatalog, Sverige, Danmark, Norge

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:mil, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, alla:mil,
Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.

Världen (pågår ;-)

Land: AEATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGNHUINISITNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.
Övrigt: län, mtl, jb, Sökrutan

Länkskafferi

AD, AG, AV, BLSF, BSM, BSMB, CSR, DDSS sök DB, ..B ..C ..E ..F, Ellis, Fornsök fs.nu, gravar.se, Högman, Lantmäteriet, ..karta, LDS, ..Wiki, Helgdag, sök, NAD, topografi, nadort, arkivinst, folkräkning RA.no, Rötter, ..Grav, ..Wiki, runeberg, sv.delar sv.indelningar SKV fs, Släktdata, Soknar.se, sockenkarta Sofi Städer, SU-karta, SthRote, SvGravar.se, , , ,


Internt: SB, 2do, PG, Wiki, Sockenkatalog
2do: Indiko


Plats: Organiseras på Socken, och Stad, kyrksocken (borgligt). Grupperas på län.
Stift, kontrakt, pastorat (kyrkligt). Lagsaga, domsaga, härad, tingslag (judiciellt). Fögderi (uppbörd).
Arkiv: Organiseras på Församling m.fl (folkbokföring), Häradsrätt m.fl (judiciellt), Fögderi (uppbörd). Grupperas på län.
Regemente, kompani|skvadron m.fl (militärt) och Domkapitel, prostarkiv (kyrkligt).

arkiv:se.mtl

Mantalslängd (SE)

Översikt

Mantalslängder i Sverige

Plats: Sverige (SE) land
Källa 00: SE/RA/55203/55203.00, register
Källa 01-: SE/RA/55203/55203.01, ADsök,
Källa 02-: SE/RA/55203/55203.02,
TODO
Kopia:

Historik

1642-1820
00. Länsregister till mantalslängder 1642-1820
1653-1820
01- Mantalslängder Stockholms län
1642-1820
02- Mantalslängder Uppsala län
1642-1820
03- Mantalslängder Södermanlands län
1642-1820
04- Mantalslängder Östergötlands län
1643-1820
05- Mantalslängder Jönköpings län
1642-1820
06- Mantalslängder Kronobergs län
1643-1820
07- Mantalslängder Kalmar län
1820
08- Mantalslängder Ölands län
1694-1820
09- Mantalslängder Gotlands län
1691-1820
10- Mantalslängder Blekinge län
1659-1820
11- Mantalslängder Kristianstads län
1658-1820
12- Mantalslängder Malmöhus län
1669-1820
13- Mantalslängder Hallands län
1669-1820
14- Mantalslängder Göteborgs och Bohus län
1642-1820
15- Mantalslängder Älvsborgs län
1642-1820
16- Mantalslängder Skaraborgs län
1642-1803
17- Mantalslängder Värmlands län
1642-1647
18- Mantalslängder Nora eller Järla län
1642-1820
19- Mantalslängder Örebro län
1642-1820
20- Mantalslängder Sala län
1642-1646
21- Mantalslängder Västmanlands län
1642-1646
22- Mantalslängder Säters län
1647-1820
23- Mantalslängder Kopparbergs län
1642-1645
24- Mantalslängder Västernorrlands län 1642-1645
1646-1653
25- Mantalslängder Hudiksvalls län
1654-1820
26- Mantalslängder Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820
1762-1820
27- Mantalslängder Västernorrlands län 1762-1820
1810-1820
28- Mantalslängder Jämtlands län
1642-1820
29- Mantalslängder Västerbottens län
1810-1820
30- Mantalslängder Norrbottens län 1810-1820
1655-1718
31- Mantalslängder Livgedinget
1646-1653
32- Mantalslängder Härnösands län
1651-1854
33- Mantalslängder Karl Gustavs förläning
1651
34- Mantalslängder Maria Eleonoras livgeding

Övrigt

arkiv/se.mtl.txt · Senast uppdaterad: 2021/11/15 20:09 av Björn