wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: omans.se, http://genney.omans.se, Sverige, Danmark, Norge

Innehåll: Norge

NO: Amt/Län, Hd,

Fylke (Amt): Ostfold • Akershus • 3 Oslo • 4 Hedmark • 5 Oppland • 6 Buskerud • 7 Vestfold • Telemark • Aust-Agder • Vest-Agder • Rogaland • Hordaland • Sogn og Fjordane • 15 Møre og Romsdal • 16 Sør-Trøndelag • 17 Nord-Trøndelag • 18 Nordland fylke • 19 Troms fylke • Finnmark • Svalbard • 34 Innlandet

Härad: Faxe (NO) skeppsreda »Grössbacka (NO) skeppsreda »

Övrigt: alla

Länkar

RA.no, Karta Norge


internt: SB