wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:öland.landskap

Öland (Öla) landskap *

Översikt

Historia

1569-1801
var hela Öland inrättat som så kallad kunglig djurgårdsinrättning, det vill säga en kunglig jaktpark där allt villebråd skulle tillhöra kungen.
  • Ölänningarna förbjöds därför att jaga eller äga jaktvapen. Ölänningarna fick inte under denna tid äga hundar, då de kunde störa kungens jakt. Undantag gjordes dock om ett ben stäcktes, så hundarna blev trebenta men det finns inga bevis att någon blev straffad för att äga en hund som inte var trebent.
  • Under djurgårdsinrättningens tid var ölänningarna även förbjudna att hugga ved eller ta virke ur sina skogar eftersom alla växande träd skulle tillhöra kronan.
  • Ottenby kungsgård på öns södra udde är därmed det område som längst i världen oavbrutet fungerat som jaktområde för en regerande monark.
  • En annan rest från djurgårdsinrättningen är Böda kronopark längst uppe i norr där svenska staten behållit skogsbruket.
1850
sker ett uppror i Böda mot den svenska överheten som slogs ned med våld av tillkallad militär.

Övrigt

Namnet Öland, (benämnt de Ølandia år 1268), är inte entydigt. Det kan vara det fornsvenska ordet øland 'ö', eller också kan det vara en sammansättning av ö och land. Efterledens land kan då betyda 'land, landskap'. På äldre kartor stavas öns namn ofta ”Eland”, där ”e” kan häng ihop med ”ey” (ö), som i Orkney eller engelskans ”is-land” (uttal ”ayland”) (ö-land). Rimligen, med tanke på öns karga alvarmarker, finns genom den äldre stavningen ”Eland” även en koppling till ordet ”eländ” (elände), som kan betyda kargt, främmande land.

plats/öland.landskap.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1