wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:bjärshög.m.sn

Bjärshög (M) socken

Översikt

Historik

Bara landskommun i Malmöhus län 1952

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Bjärshögs församling och för de borgerliga frågorna bildas Bjärshögs landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Bara landskommun som 1971- ombildas till Bara kommun som 1977- uppgår i Svedala kommun.
2002-
uppgår församlingen i Värby församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Bjärshög, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i artikeln Bara härad.
Soldaterna tillhörde Södra Skånska regementet, livkompaniet och Skånska dragonregementet, Malmö skvadron

Övrigt

Namnet skrevs 1228 Biarhusa och kommer från kyrkbyn. Efterleden är plural av hus. Förleden är biärgh, 'berg och syftar på höjden den tidigare kyrkan var belägen på.

by/gård

  • Bjärshög kby
  • Bostället
  • Högalid
  • Skammarp by
  • Åkersdal
plats/bjärshög.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1