wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:slågarp-lilla.m.sn

Slågarp Lilla (M) socken

Översikt

Historik

Alstad landskommun i Malmöhus län 1952

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lilla Slågarps församling och för de borgerliga frågorna bildas Lilla Slågarps landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Alstads landskommun som 1967- uppgår i Trelleborgs stad som 1971- ombildas till Trelleborgs kommun.
1980-
uppgår församlingen i Alstads församling.
1953-01-01
överförs Annarps by till Gylle socken med en areal av 1,12 km², varav allt land, och 19 invånare.
2016-01-01
inrättas distriktet Alstad, med samma omfattning som Alstads församling hade 1999/2000 och fick 1980, och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Skytts härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Skytts kompani och Skånska dragonregementet, Haglösa skvadron och Skånska husarregementet, Arrie skvadron.

Övrigt

Namnet skrevs på 1510-talet Lille Slogerup och kommer från kyrkbyn. Efterleden är torp, 'nybygge'. Förleden antas innehålla mansnamnet Sloki.

by/gård

  • Hagalid
  • Lövdala
  • Ville
  • Villåkra
plats/slågarp-lilla.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1