wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:malmö.m.fg

Malmö (M) fögderi

Översikt

Historik

1918-
bildas fögderiet

Övrigt

Består av


1) -1945
2) -1981
3) 1946-1981
4) 1963-
5) 1946-
6) 1946-1966
7) -1982
8) 1952-1966
9) 1946-1973
10) 1969-
11) -1982
12) 1952-1966
13) 1967-
14) 1946-1951
15) -1973
plats/malmö.m.fg.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1