wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:peter-sankt-kloster.m.sn

Peter S:t kloster (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Sankt Peters klosters församling och för de borgerliga frågorna bildas Sankt Peters klosters landskommun.
Lunds stad
1914-
uppgår landskommunen i Lunds stad som 1971- ombildas till Lunds kommun.
1946-01-01
överförs (enligt beslut den 6 april 1945) till denna församling ett obebott område omfattande 0,17 km² (varav allt land) från Lunds domkyrkoförsamling.
överförs ett område omfattande 0,12 km² (varav allt land) och med 41 invånare i motsatt riktning - från S:t Peters klosters församling till domkyrkoförsamlingen.
1962-01-01
överförs ett område med 6 447 invånare och omfattande en areal av 1,99 km² land från domkyrkoförsamlingen till S:t Peters klosters församling.
överförs ett område med 496 invånare och omfattande en areal av 0,58 km² land från S:t Peters klosters församling till domkyrkoförsamlingen.
1974-
överförs delar till församlingen från Lunds Allhelgonaförsamling.
2016-01-01
inrättas distriktet Lunds Sankt Peters klosters distrikt, med samma omfattning som församlingen hade sedan 1972

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Torna härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Torna kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1300-1333 Petri Lundis. Det kommer från församlingskyrkan, ursprungligen tillhörig Sankt Peters nunnekloster.
På medeltiden även kallad Nunnesogn.


1) omfattar västra delen av Lund som dock inte till fullo motsvarar sockenområdet

Alias: Per S:t (❓) socken

Plats

by/gård

  • Gamlemark
  • Klosterhusen
  • Klosters fälad
  • Kobjärsvången
  • Papegojelyckan
  • Pilsåker
  • Rådmansvången
  • Sliparelyckan
  • Värpinge
plats/peter-sankt-kloster.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1