wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:kyrkheddinge.m.sn

Kyrkheddinge (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Kyrkheddinge församling och för de borgerliga frågorna bildas Kyrkheddinge landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Staffanstorps landskommun som 1971- ombildas till Staffanstorps kommun.
2002-
uppgår församlingen i S:t Staffans församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Kyrkheddinge, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Bara härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Torna kompani och Skånska dragonregementet, Torna skvadron, Sallerups kompani.

Övrigt

Namnet skrevs i mitten av 1100-talet Hedinge, 1483 Kirkehäddinge och kommer från kyrkbyn. Efterleden är inbyggarbeteckningen inge. Förleden innehåller troligen hadd, 'ängsull'. Byn var ursprungligen ett område bestående av tre byar.

Plats

by/gård

 • Bäckalid
 • Emmylund
 • Flintevång
 • Hällbo
 • Kannikgården
 • Kornheddinge by
 • Söndregård gd
 • Vallby by
 • Vallby mölla
 • Åkersfält
 • Åkärr
 • Östergård
plats/kyrkheddinge.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1