wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:skarhult.m.sn

Skarhult (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Skarhults församling och för de borgerliga frågorna bildas Skarhults landskommun.
1952-
utökas landskommunen med Borlunda, Gårdstånga, Holmby, Skeglinge och Östra Strö och uppgår 1971- i Eslövs kommun.
2002-
uppgår församlingen i Östra Strö-Skarhults församling som 2006- uppgår i Eslövs församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Skarhult, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Frosta härad.
Soldaterna tillhörde Norra skånska infanteriregementet, Frosta kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1352 Skarholtä och kommer från kyrkbyn. Förleden innehåller skar, 'kant' syftande på byns läge vid en Braåns ravin. Efterleden är hult, 'skogsdunge'.

Plats

by/gård

 • Amensgården
 • Bråäng
 • Bältinge gård
 • Hundsäng V
 • Hundsäng Ö
 • Jägersro
 • Klemendtorp
 • Kungshults gård
 • Källsliden
 • Källstorp
 • Lejesta
 • Mellangården
 • Skarhults Nygård
 • Skarhults slott
 • Skarhults Södergård
 • Skatteborg
plats/skarhult.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1