wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:åkarp-södra.m.sn

Åkarp S (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Åkarps församling och för de borgerliga frågorna bildas Åkarps landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Månstorps landskommun som upplöstes 1974 då denna del uppgick i Vellinge kommun.
2002-
uppgår församlingen i Vellinge-Månstorps församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Södra Åkarp, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Oxie härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Skytts kompani, Skånska dragonregementet, Malmö skvadron, överstelöjtnantens kompani och Skånska husarregementet, Arrie skvadron, Månstorps kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1310 Akathorp och kommer från kyrkbyn. Efterleden är torp, 'nybygge'. Förleden innehåller mansnamnet Åke.
Namnet var före 17 april 1885 Åkarps socken (i Oxie härad).

Plats

by/gård

 • Albrogård
 • Backa
 • Bodhög
 • Eneborg
 • Grevie V
 • Grudeholm
 • Hötofta
 • Hötoftagården
 • Minnesdal
 • Nybo
 • Rökulla
 • Västergård
 • Åkarpsgården
plats/åkarp-södra.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1