wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:snårestad.m.sn

Snårestad (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Snårestads församling och för de borgerliga frågorna bildas Snårestads landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Ljunits landskommun som 1971- uppgår i Ystads kommun.
2002-
uppgår församlingen i Ljunits församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Snårestad, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Ljunits härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Herresta kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1502 Snarstade och kommer från kyrkbyn. Efterleden är sta(d), 'plats, ställe'. Förleden innehåller troligen snår.

Plats

by/gård

  • Charlottenlund
  • Charlottenlunds slott
  • Ensligheten
  • Högasten
  • Raby
  • Skarviken
  • Skönalund
  • Snårestadgård
  • Snårestads boställe
plats/snårestad.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1