wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:landskrona.m.dk

Landskrona (M) domkrets

Översikt

Historik

1971-
Vid Tingsrättsreformen ombildas häradsrätten för Landskrona domsagas tingslag till denna tingsrätt och med oförändrad domsaga förutom att Torrlösa sockenområde tillfördes.
Från 1971 ingick i domsagan områdena för Landskrona kommun, Svalövs kommun och Härslövs kommun, där Härslöv 1974 uppgick i Landskrona kommun.
2002-04-15
uppgår Tingsrätten och domkretsen i Lunds tingsrätts domkrets.

Övrigt

Plats

plats/landskrona.m.dk.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1