wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:södermanland.landskap
Geotag (location) for:
Nyköpings stad58º45'13"N;17º0'34.898"E

Södermanland (Sml) landskap

Översikt

Historik

1350-
I och med införandet av Magnus Erikssons landslag omkring år 1350 infördes häradsindelningen i landskapet och ersatte därvid den forntida indelningen i härader (hundare). Tidigt fanns Telgehus län.
1457
Unionstidens strider utkämpades till stor del i Södermanland. Karl Knutsson (Bonde) överrumplades i februari 1457 i Strängnäs och
1467
Kristian I slogs 1467 i slaget vid Julita nära Katrineholm.
1523
Gustav Vasa valdes till konung i Strängnäs 1523. Därefter började en epok av stor utveckling. Slotten byggdes om och utrustades, städernas handel utvecklades raskt, jordbruket fick ett oerhört uppsving liksom trädgårdsskötseln, bergsbruket främjades och nya industrier växte upp. Södermanland var under Vasatiden liksom senare rikast på adelsgods i Sverige. Under Gustav Vasas kyrkoreduktion och reformer förhöll sig landskapets befolkning i allmänhet lojal.
1600-
Under Gustav II Adolfs och Karl XI:s regeringar anlades fabriker och manufakturverk i Södermanlands städer. Krigen ökade efterfrågan på stångjärn, kanoner, stick- och huggvapen, harneskplåtar och andra bearbetade järnvaror. Landskapet själv var under 1600-talet förskonat från krig och har sedermera endast en gång utsatts för fientliga härjningar, nämligen 1719, då Östersjökusten med städer, bruk och herrgårdar skövlades och brändes av ryska trupper. Genom segern vid Baggensstäket slogs fienden tillbaka och Stockholm räddades.
1683-
förenas länen Gripsholm, Nyköping och Eskilstunahus samman till att bilda Södermanlands län.
1714-
utbryts östra delen till det nybildade Stockholms län.
1720-
Södermanlands län upptar den centrala delen av landskapet.
  • Delar i nordväst, främst Kung Karls och Torpa socknar, tillhör Västmanlands län dit även vissa öar i Mälaren hör.
  • Östra delen av landskapet tillhör Stockholms län.
  • Områden på Kolmården i söder, främst Kvarsebo socken tillhör Östergötlands län.

Övrigt

Namnet betyder Södermännens land. Södermännen var det folk som bodde söder om Mälaren.
Namnet Södermanland syftar på att människorna bor i ”landet söder om Mälaren” (jämför Uppland och Västmanland).
Varianten Sörmland, som ligger närmare uttalet, används officiellt av en del organisationer, bland annat Landstinget Sörmland.


1) del av

består av

plats/södermanland.landskap.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1