wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog

SE: toc, toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
(SE) Län: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD.
Övrigt: län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:odarslöv.m.sn

Odarslöv (M) socken

Översikt

Historik

Torns landskommun i Malmöhus län 1952

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Odarslövs församling och för de borgerliga frågorna bildas tillsammans med Igelösa socken, Igelösa och Västra Odarslövs landskommun.
1952-
uppgpr landskommunen i Torns landskommun som 1967- uppgår i Lunds stad som 1971- ombildas till Lunds kommun.
1992-
uppgår församlingen i Torns församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Torn, med samma omfattning som Torns församling fick 1992 och vari detta sockenområde ingår.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Torna härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Torna kompani, Färs kompani.

Övrigt

Namnet skrevs i mitten av 1300-talet Wästre Ötherslef och kommer från kyrkbyn. Efterleden är löv, 'arvegods'. Förleden innehåller sannolikt mansnamnet Ottar/Otar.
Namnet skrevs på 1800-talet även Västra Odarslövs socken

by/gård

 • Gamlegård
 • Gustavshill
 • Hobykrok
 • Korsbäck
 • Norregård
 • Odarslöv
 • Odarslöv V
 • Odarslöv Ö
 • Skälshög
 • Svenstorp
 • Södergård
 • Tuvelund
 • Västragård
plats/odarslöv.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1