wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:svenstorp.m.sn

Svenstorp (M) socken

Översikt

Historik

Danmark

1542-
bildas socknen ur Saritslövs socken *.

Sverige

1658-
blir Skåne Svenskt. Församlingarna tillhör Lunds stift
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Svenstorps församling och för de borgerliga frågorna bildas Svenstorps landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Vemmenhögs landskommun som 1971- uppgår i Skurups kommun.
2002-
uppgår församlingen i Skivarps församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Svenstorp, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Vemmenhögs härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Vemmenhögs kompani och Skånska dragonregementet, Vemmenhögs skvadron, Borreby kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1364 Swenstorp och kommer från kyrkbyn. Efterleden är torp, 'nybygge'. Förleden innehåller mansnamnet Sven.

Geotag (location) for:
Svenstorp sn55º27'22"N;13º28'31"E

Plats

by/gård

 • Lindby by
 • Lindby stp 76Vs
 • Lindby stp 40,43,112Vk
 • Lindbyholm
 • Lindbyvärn
 • Lindesberg
 • Lindsmölla
 • Låremölla
 • Lönnslätt
 • Rödmölla
 • Persegård
 • Persamölla by
 • Persamölla stp 77Vs
 • Svenstorp stp 39Vk
 • Svenstorpsgården
 • Tre kronor
 • Vallekilla
 • Ängdala

Vk Vemmenhög kompani
Vs Vemmenhög skvadron

plats/svenstorp.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2023-02-07 14:08 av Björn