wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare

Användarverktyg

Webbverktyg


plats:ångermanland.landskap

Ångermanland (Åml) landskap

Översikt

Historik

1585
får Ångermanland sin första stad, Härnösand.

Län

1634-
När den moderna länsindelningen infördes kom Ångermanland att tillhöra Västernorrland län.
1646-
Västernorrland län delas upp i Hudiksvall län och Härnösand län, varvid Ångermanland hörde till det senare.
1654-
Hudiksvall län och Härnösand län sammanslås varvid nästan hela landskapet tillhört Västernorrland län.
 • En liten del av Hässjö och Ljustorp socknar, annars i Medelpad, tillhör landskapet.
1810-
Nordmaling och Bjurholm socknar överförs till Västerbotten län.
1890-talet
Delar av Ramsele socken och Fjällsjö socken överfördes i slutet av 1800-talet till Ströms socken och Borgvattnets socken och Jämtlands län.
1974-
Tåsjö socken, Bodum socken och Fjällsjö socknar i landskapet tillhör Jämtland län (Strömsund kommun).

Fögderi

1400-talet
fanns Sveriges nordligaste fogdeborg i Styresholm i Ådalen. Annars lydde Ångermanland under senmedeltiden vanligen under fogden för Hälsingland.
-1668
Socknarna i hela Ångermanland hörde till till Ångermanlands fögderi.
1668-1918
fanns följande fögderier:
1668-1868
Södra Ångermanlands fögderi för socknarna i sydvästra, nordvästra och sydöstra Ångermanland (dock endast till 1811 för Nordingrå, Ullånger och Vibyggerå socknar.)
1668-1900
Norra Ångermanlands fögderi för socknarna i nordöstra Ångermanland (dock Nordmalings och Bjurholms socknar bara till 1810) och från 1811 Nordingrå, Ullångers och Vibyggerå socknar
1868-1918
Södra Ångermanlands nedre fögderi för några socknar i sydvästra Ångermanland (Boteå, Styrnäs, Överlännäs, Ytterlännäs, Sånga, Torsåker och Dal) och de i sydöstra Ångermanland (förutom Nordingrå, Ullångers och Vibyggerå socknar)
1868-1918
Södra Ångermanlands övre fögderi för några socknar i sydvästra Ångermanland (Multrå, Sollefteå, Ed, Långsele och Graninge) samt de i nordvästra Ångermanland
1900-1918
Norra Ångermanlands nedre fögderi för Nätra, Sidensjö, Skorpeds, Anundsjö, Nordingrå, Ullångers och Vibyggerå socknar
1900-1918
Norra Ångermanlands övre fögderi för Björna, Mo, Själevads, Arnäs, Grundsunda, Gideå och Trehöringsjö socknar
1918-1991
fanns följande fögderier
1918-1946
Skogens fögderi för Nora, Skog, Bjärtrå, Nordingrå, Ullånger, Vibyggerå, Styrnäs, Boteå, Överlännäs, Sånga, Nätra, Sidensjö och Skorped socknar
1918-1946
Mellansels fögderi för Anundsjö, Björna, Mo, Själevads, Arnäs, Grundsunda, Gideå och Trehöringsjö socknar
1918-1971
Ådals fögderi för Edsele, Ramsele, Ådals-Lidens, Junsele, Fjällsjö, Bodums och Tåsjö socknar
 • 1918-1946 för Multrå, Sollefteå, Ed, Långsele och Graninge, Helgums och Resele socknar;
1918-1991
Kramfors fögderi för Gudmundrå, Bjärtrå och Ytterlännäs socknar;
 • 1918-1946 för Häggdångers, Säbrå, Stigsjö, Viksjö, Hemsö, Torsåkers och Dals socknar;
 • 1918-1971 för Högsjö socken;
 • 1946-1971 för Nora och Skogs socknar;
 • 1971-1991 för Ullångers, Nordingrå, Vibyggerå och Styrnäs socknar
1946-1991
Härnösands fögderi för Gudmundrå socken, :?:
 • 1918-1946 för Häggdångers, Säbrå, Stigsjö, Viksjö och Hemsö socknar; :?:
 • 1946-1971 för Ullångers och Nordingrå socknar;
 • 1971-1991 för Högsjö, Nora och Skogs socknar
1946-
Sollefteå fögderi för Boteå, Överlännäs, Sånga, Torsåkers, Dals, Multrå, Eds, Långsele, Graninge, Helgums och Resele socknar samt Sollefteå stad;
 • -1971 för Styrnäs socken;
 • 1971- för Edsele, Ramsele, Ådals-Lidens och Junsele socknar;
 • 1971-1974 för Fjällsjö, Bodums och Tåsjö socknar (dessa övergick 1974 till Östersunds fögderi)
1946-1971
Nordanskog fögderi för Vibyggerå, Sidensjö, Skorpeds, Björna, Mo, Grundsunda, Gideå och Trehörningsjö socknar
1946-
Örnsköldsviks fögderi för Nätra, Anundsjö, Själevads och Arnäs socknar;
1971-
Örnsköldsviks fögderi för Sidensjö, Skorpeds, Björna, Mo, Grundsunda, Gideå och Trehörningsjö socknar.
1810-
Nordmalings och Bjurholms socknar bytte länstillhörighet och hörde därefter till Västerbottens första fögderi (till 1843 alt 1886)
-1946
därefter Umeå fögderi,
1946-1970
därefter till Umeå södra fögderi till 1970.

Tingslag

-1811
tillhörde hela Ångermanland en domsaga, Ångermanlands domsaga.
1811-1971
fanns domsagorna
-1881
Södra Ångermanlands domsaga för socknarna i sydvästra och sydöstra Ångermanland (dock endast till 1841 för socknarna Nordingrå, Ullånger och Vibyggerå).
1882-
Ångermanlands södra domsaga för socknarna i sydöstra Ångermanland (dock endast från 1930 för socknarna Nordingrå, Ullånger och Vibyggerå) med:
1882-1970
Ångermanlands mellersta domsaga för socknarna i sydvästra Hälsingland
1882-1970
Ångermanlands västra domsaga för socknarna i nordvästra Ångermanland
1811-1901
Norra Ångermanlands domsaga
1901-1930
Nätra och Nordingrå domsagaga
1901-1930
Själevads och Arnäs domsaga med
1930-1971
Ångermanlands norra domsaga för socknarna i nordöstra Hälsingland med
1970-1971
Sollefteå domsaga för socknarna i sydvästra och nordvästra Ångermanland med
 • Sollefteå domsagas tingslag
1971
uppgick tingslagen i Härnösands domsaga, Sollefteå domsaga och Örnsköldsviks domsaga.
2002
Dessa tre uppgår i Ångermanlands domsaga.
1820-1970
För Nordmalings och Bjurholms socknar gällde att de hörde till Västerbottens södra domsaga
 • -1948 med Nordmalings och Bjurholms tingslag
 • 1948- Västerbottens södra domsagas tingslag.
 • 1971-1982 till Umebygdens domsagas tingslag,
 • 1982- till Umeå domsagas tingslag.

Övrigt

Landskapets namn (gammalsvenska Angermannaland) härleds av gammalsvenskans anger, 'fjord, havsvik' och avsåg ursprungligen endast Ångermanälvens nedersta del.

Landskapet omnämns för första gången i slutet av 1100-talet i den latinska källskriften Historia Norvegiæ, då under namnet Angaria, som uppgavs vara ett av de land som gränsade mot Norge. I det äldsta dokument som tar upp alla socknar inom området, sexårsgärden från 1314, återfinns den senare ångermanländska socknen Häggdånger under Medelpad, samtidigt som de senare västerbottniska socknarna Umeå och Bygdeå ligger under rubriken Angermannia. Umeå och Bygdeå hörde dock aldrig helt och fullt till Ångermanland, att döma av formuleringar i Hälsingelagen.

består av

SÖ Ångermanland

SV Ångermanland

NV Ångermanland

NÖ Ångermanland

plats/ångermanland.landskap.txt · Senast uppdaterad: 2024/04/03 01:27 av 127.0.0.1