wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:brandstad.m.sn

Brandstad (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Brandstads församling och för de borgerliga frågorna bildas Brandstads landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Vollsjö landskommun som 1974 uppgår i Sjöbo kommun.
2002-
uppgår församlingen i Östra Kärrstorps församling som 2010 uppgick i Vollsjö församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Brandstad, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Färs härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Färs kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1332 Brunstathä och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller sta(d), 'plats; ställe'. Förleden innehåller mansnamnet Brun(i).

Plats

by/gård

 • Araskoga
 • Bergagården
 • Bokelund
 • Brandstad
 • Brandstadholm
 • Fågelsång
 • Gränsbo
 • Gåsahultet
 • Järskog
 • Klamby
 • Krokhuset
 • Kullagården
 • Maltestorp
 • Klamby
 • Klamby Nygård
 • Ringahus
plats/brandstad.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1