wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:tottarp.m.sn

Tottarp (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Tottarps församling och för de borgerliga frågorna bildas Tottarps landskommun.
1913-11-21
inrättas Åkarps municipalsamhälle
1952-
uppgår landskommunen och municipalsamhället i Staffanstorps landskommun som 1971- ombildas till Staffanstorps kommun.
2002-
uppgår församlingen i Uppåkra församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Tottarp, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Bara härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Torna kompani, Livkompaniet och Skånska dragonregementet, Torna skvadron, Sallerups kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1269 Thothathorp och kommer från kyrkbyn. Förleden innehåller troligen ett mansnamn motsvarande dagens Totte. Efterleden innehåller torp, 'nybygge'.

Plats

by/gård

  • Djurslöv
  • Hulthem
  • Kabbarp
  • Norrevång
  • Tirup
  • Tottarp kby
  • Äppelgården
plats/tottarp.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1