wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:isie-lilla.m.sn

Isie Lilla (M) socken

Översikt

Historik

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Lilla Isie församling och för de borgerliga frågorna bildas Lilla Isie landskommun.
1952-
uppgår landskommunen i Klagstorps landskommun som 1967- uppgår i Trelleborgs stad som 1971- ombildas till Trelleborgs kommun.
2002-
uppgår församlingen i Källstorps församling.
2016-01-01
inrättas distriktet Lilla Isie, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Vemmenhögs härad.
Soldaterna tillhörde Södra skånska infanteriregementet, Vemmenhögs kompani och Skånska dragonregementet, Vemmenhögs skvadron, Borrby kompani, Haglösa kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1133 Isheogi och kommer från kyrkbyn. Efterleden innehåller hög. Förleden innehåller troligen mansnamnet Isi.

Plats

by/gård

 • Almelund
 • Björka
 • Bramstorp
 • Eriksdal
 • Gränstorp
 • Böste läge
 • Isie Li
 • Isie St
 • Rosensjö
 • Simremarken
 • Sjödala
 • Sjödala Li
 • Sjölunda
 • Sjötorp
 • Östrabo
plats/isie-lilla.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1