wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:hörby.m.kn

Hörby (M) kommun

Översikt

Historik

distrikt_hörby.jpg

Kommunens område motsvarar socknarna: Fulltofta, Hörby, Lyby, Långaröd, Svensköp, Södra Rörum, Västerstad, Äspinge, Östra Sallerup och Östraby. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

Hörby municipalsamhälle inrättades 20 december 1894. Denna upplöstes 1900 när Hörby köping bildades som en utbrytning ur Hörby landskommun.

Vid kommunreformen 1952 bildades genom sammanläggningar av landskommuner de nya Bjärsjölagårds landskommun och Östra Frosta landskommun samt en utökad Långaröds landskommun. Köpingen kvarstod oförändrad.

1969-
uppgår Östra Frosta och Långaröds landskommuner i Hörby köping.
1971-
bildas Hörby kommun vid kommunreformen genom en ombildning av Hörby köping.
1974-
uppgår en del ur Bjärsjölagårds kommun (Västerstad och Östraby) i kommunen.

Kommunen ingick från bildandet till den 15 april 2002 i Eslövs tingsrätts domkrets och ingår sen dess i Lunds tingsrätts domskrets.

Övrigt

Centralort är Hörby som också är kommunens största tätort.

Vapensköld: Sköld delad i rött och silver, i övre fältet en våg upphängd på spetsen av ett svärd, båda av silver, i nedre fältet ett rött andreaskors.

Består av

Stad

Land

plats/hörby.m.kn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:53 av 127.0.0.1