wiki.Ömans.se

Sockenkatalog för släktforskare [[testad med Firefox]]

Användarverktyg

Webbverktyg


Sidmeny

till:: hem, omans.se, MinSläkt, SE, DK, NO

Sockenkatalog Sverige

toc: toc:plats, toc:arkiv, alla:plats, alla:arkiv, mil, tag
Län:: ABABCDEFGHI_JKLMNOPRSTUWXYZACBD
Övrigt: toc:(SE), län, mtl, jb,

Världen (pågår ;-)

Land: AEARATAUAZBEBRCACHDEDKEEFRFIGBGRGNHUINISITLVNLNOPHPLRUSESHSUUSZA.

Länkskafferi

Heroes: Russian warship! F*k You

plats:bjuv.m.sn

Bjuv (M) socken

Översikt

Historik

Bjuv köping i Malmöhus län 1952

Medeltid
Socknen har medeltida ursprung.
1862-
Vid kommunreformen övergår socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Bjuvs församling och för de borgerliga frågorna bildas Bjuvs landskommun.
1891-
25 september bildas Bjuvs municipalsamhälle
1946-
ombildas landskommunen till Bjuvs köping som 1971- ombildas till Bjuvs kommun.
1952-
inkorporerar köpingen en del av Norra Vrams landskommun
2006-
utökas församlingen med Norra Vram fs och Risekastlösa fs
2016-01-01
inrättas distriktet Bjuv, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört län, fögderier, tingslag och domsagor enligt vad som beskrivs i Luggude härad.
Soldaterna tillhörde Norra skånska infanteriregementet, Rönneberga kompani och Skånska husarregementet, Fjärresta skvadron, Billesholms kompani.

Övrigt

Namnet skrevs 1500 Byw och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller 'biúgr', 'böjd' syftande på en terrängformation.


Alias: Bjuv (M) köping »

by/gård

 • Bjuv
 • Bjuvsgård
 • Bjuvshed
 • Bjuvstorp
 • Bremsabygget
 • Brogårda
 • Gladaborg
 • Gruvan
 • Gruveplatsen
 • Gunnarstorp
 • Gustavsborg
 • Headal
 • Heagård
 • Klockaregården
 • Lassakroken
 • Mörshög
 • Närlunda
 • Olstorp
 • Prästbondegård
 • Ryssaställe
 • Storegård
 • Sälleberga
 • Tibbarp
plats/bjuv.m.sn.txt · Senast uppdaterad: 2022-10-27 19:52 av 127.0.0.1